سرگذشت

زندگی همه ی ما پر از فراز و نشیبه

پر از سختی ها و شادی هایی که وقی به یادمون میان ممکنه اشک بریزیم و یا این که لبخند بزنیم

کسی که عاشق میشه

کلی از این خاطره ها رو به یاد میاره

گاهی لبخند میزنه و گاهی اشک میریزه

گاهی شاد میشه از خاطراتش و گاهی غصه و حسرت میخوره

عشق این خاطرات رو میسازه

این اشک ها و لبخند ها رو میسازه

این اشک ها و لبخند ها میشن سرگذشت هر انسان عاشق

 

/ 0 نظر / 11 بازدید